آموزش برنامه نویسی به زبان های مختلف مانند :HTMLHTML5PHPJava ScriptJavaAndroid#Cو …
تگ HTML
html tag

تگ HTML

کدهای HTML که مشخصا مربوط به صفحات وب می باشد پایه و اساس کدنویسی در محیط وب هستند و برای استفاده از آن باید از تگ ها استفاده کنید.

۰ دیدگاه