درمان بیماری پوستی و جوش صورت

درمان بیماری پوستی و جوش صورت
درمان بیماری پوستی و جوش صورت

نسخه درمان جوش صورت ، روش درمان : طب شیعی / تبریزیان جوش صورت معلول خون و غلبه دم و آلودگی خون میباشد. باید تعدیل، تنقیه و صاف کردن خون صورت پذیرد. با این نسخه جوش صورت برطرف می شود ، صورت صاف و شفاف و سفید می شود.

ادامه خواندن درمان بیماری پوستی و جوش صورت

مطالب بیشتری موجود نیست!

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد