ویروس folder.exe و روش پاک کردن آن بدون آنتی ویروس

Read more about the article ویروس folder.exe و روش پاک کردن آن بدون آنتی ویروس
folder.exe virus and cleaning

ویروس های folder و new folder در پس زمینه به نام silent storm دیده می شوند.راه حل پاک کردن آن بدون آنتی ویروس به صورت زیر است.

ادامه خواندنویروس folder.exe و روش پاک کردن آن بدون آنتی ویروس

مطالب بیشتری موجود نیست!

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد