دستور var_dump در PHP
آموزشگاه آنلاین اکسیژن 2

دستور var_dump در PHP

در این آموزش قصد داریم تا شما را با متد یا دستور var_dump استفاده کنیم که برای آرایه های استفاده می شود و لازم است پس از آموزش دستور print_r حتما این آموزش را ببینید.

۰ دیدگاه